Задължителен клип за всеки с отношения към моторния спорт. А какво по-хубаво от летящите парчета гуми, нагорещен въздух и разпръснати огнени кълга на забавен каданс.

Racing. Slow Mo IV
100%рейтинг
оценка от читателя: (2 вот)
100%