Простотия

Осъзнаваме, че хората, положили основите на автомобилната индустрия, са обикновени същества като нас. Вярваме, че...